Technologická příprava

To rozhodnutí o zahájení poskytování behaviorálních služeb na dálku a vypracování potřebných dokumentů je třeba naplánovat první sezení. Ačkoli jsme již dříve provedli technologické posouzení rodiny klienta i poskytovatelů intervence, je důležité zkontrolovat, zda jsou jejich technologie v současné chvíli funkční a připravené na zahájení služeb. Tato kontrola je důležitá také v případě, že byl rodině klienta nebo jiným pečovatelům pro účely využívání dálkových behaviorálních služeb zapůjčen nějaký hardware nebo software. 

Checklist pro technologickou přípravu 

Při přípravách na zahájení poskytování behaviorálních služeb na dálku je vhodné využít checklist technologické přípravy. Na jeho základě je poté možné projít s rodiči nebo pečujícími o klienta technologické požadavky a zkontrolovat technologie, které budou pro nadcházející sezení použity. Checklist by měl obsahovat následující body: 

 Kontrola požadovaného softwaru a hardwaru.

 Instalace a aktualizace antivirového softwaru.

 Kontrola správy hesel pro stávající účty.

 Vytváření nových účtů (v případě potřeby). 

 Kontrola přístupu k internetu (kabelové připojení, wifi, mobilní připojení). 

 Kontrola požadavků na kvalitu internetového připojení (např. dostatečné rychlosti stahování a odesílání dat). 

 Vytvoření pohotovostního plánu pro případné problémy s připojením (např. vyzkoušet připojení před začátkem sezení, volat na předem určené telefonní číslo v případě výpadku internetového připojení atd.).

 Nastavení notifikací různých aplikací tak, aby nevyrušovaly během schůzek. 

 Kontrola procesu ukládání záznamů.

 Dohoda na tom, jak bude probíhat sdílení velkých souborů. 

 Otestování videokonferenčního softwaru. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info