Posouzení způsobilosti klienta

Služby na dálku nemusí být vhodné pro všechny klienty. I když nečelíme problémům s technologiemi, stále zde mohou vyvstat problémy s bezpečností klientů nebo dostupností pečovatelů. 

Hodnocení rizik u klienta

Je důležité zajistit, aby behaviorální intervence poskytované na dálku v žádném případě klientovi neškodily. Za tímto účelem je nutné provést posouzení rizik specifických pro daného klienta. Toto posouzení rizik je možné provést po telefonu, v rámci video hovoru nebo při návštěvě v rodině klienta. Existují osvědčené dotazníky k posouzení rizik, jeden z nich je uveden v příloze C (.pdf). Každý dotazník, posuzující rizika by měl obsahovat otázky na výskyt:

  • Závažné míry agresivity, sebepoškozování, nebezpečného přejídání, útěků, ničení majetku nebo jiného nebezpečného chování.
  • Neochoty nebo neschopnosti pečovatele používat předepsané postupy k řešení nebezpečného chování (např. vyhasínání, blokování nebezpečného chování, fyzický zásah).
  • Vysokého rizika zranění pečovatele při zavádění předepsaných postupů.
  • Překážek, které v minulosti bránily vybudování instruktážní kontroly mezi pečovatelem a klientem při osobním poskytování péče a podpory.
  • Neschopnosti pečovatelů dodržovat behaviorální plány, což může vést k posilování a častějšímu výskytu problémového chování. 
Model služeb částečně poskytovaných na dálku Model služeb plně poskytovaných na dálku Služby prováděné pečovatelem Konzultace pro pečovatele Asynchronní školení pro pečovatele
Dvě hodiny týdně, v případě potřeby 10 hodin týdně. Dvě hodiny týdně, v případě potřeby 10 hodin týdně. 12 hodin týdně 4 hodiny týdně Žádné minimum

Tab. 1: Minimální časové závazky pečovatele podle typu služby

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info