O projektu

Projekt "Telepractice – na důkazech založená podpora dětí s neurovývojovým postižením v domácím prostředí" reaguje na důsledky pandemie způsobené novým koronavirem.

V návaznosti na uzavření škol a organizací poskytující sociální služby došlo k přerušení poskytování vzdělávání, terapeutických, intervenčních a dalších služeb pro dětí se zdravotním postižením. Situace se ukázala jako velmi problematická zejména pro děti s poruchou autistického spektra (PAS) a jinými neurovývojovými poruchami (NP). Jednou z mála možností poskytování péče a podpory rodinám a dětem s NP byl přechod na intevence a vzdělávání za pomocí telemedicínských technologií. Tyto se však v oblasti behaviorálních intervencí a terapie ukázaly jako velmi nedostatečné a nerozvinuté.

Cílem projektu

  • je proto vytvořit metodiku Telepractice podpory dětí s neurovývojovými poruchami prostřednictvím behaviorálních intervencí, která bude kulturně citlivá k potřebám českých rodin a pečovatelů;
  • následně vypracovat a empiricky ověřit systém e-Learningu pro rodiče a pečovatele zaměřený na jejich školení v používání online technologií, behaviorálních metodách a postupech;
  • pilotně ověřit možnosti využití Telepractice ve vybraných rodinách pečujících o děti s NP, specificky PAS;
  • a na základě výsledků pilotního ověření vypracovat komplexní model pro implementaci Telepractice behaviorálních intervencí v českém prostředí.

Projekt je navržen jako dvouletý a počítá se zapojením odborníků z MU a interních i externích aplikačních garantů – terapeutů poskytujících behaviorální intervence s pomocí Telepractice.

Základní údaje

Kód projektu: TL04000069
Období řešení: 10/2020 – 9/2022
Investor: Technologická agentura ČR

Bez popisku

Bez popisku

Řešitel projektu

Členové realizačního týmu

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info