Online sezení (intervence na dálku)

Ať už si vyberete kterýkoli z modelů poskytování behaviorálních služeb na dálku, bude pravděpodobně obsahovat součásti, které obvykle při poskytování služby naživo nejsou potřeba. Bez ohledu na to, zda půjde o službu plně poskytovanou na dálku, sezení se supervizí na dálku, intervenci realizovanou pečovatelem na místě, nebo půjde o konzultaci, je vhodné vytvořit si seznam úkolů, které by měly být před započetím online sezení splněny. Tyto pokyny by měly zahrnovat následující úkoly:

  • Dohoda o místě, kde bude sezení probíhat (např. kde mají mít pečovatelé připravenou kameru a další potřebné materiály pro sezení).
  • Dohoda o vzájemném kontaktu mezi jednotlivými sezeními (zda bude probíhat přes e-mail, telefon atd.).
  • Dohoda o úvodních krátkých sezeních na dálku v předem stanoveném formátu.
  • Vypracování záznamu o integritě intervence (fidelity checklistu) pro zvolené behaviorální programy.
  • Plán, jak poskytovat posílení během online sezení (např. elektronicky, prostřednictvím pečovatele, samostatně atd.).
  • Plán, jak během úvodních setkání navázat vztah s klientem a/nebo pečovatelem.
  • Vytvoření intervenčních plánů zaměřených na rozvoj nových dovedností, upravených speciálně pro potřeby poskytování služby na dálku (např. využívání jiných materiálů v případě, že budou předepsané postupy probíhat na dálku; pozastavené programy atd.).

Užitečné dokumenty, využitelné během sezení na dálku 

Pro zajištění úspěchu online sezení je možné využít několik dokumentů. To, který skutečně využijete, bude záviset na použitém modelu poskytování služby a na potřebách konkrétního klienta. Pro pečovatele může být užitečný checklist technologické přípravy před behaviorálním hodnocením, který mohou využít před každým sezením. Hodit se může také dokument, popisující specifické úpravy programu, potřebné pro online sezení. Dokument by měl obsahovat části týkající se posilování, způsobu doručování posílení a dalších specifik daného programu. Na obrázku 5 vidíte jeden z příkladů (CASP, 2020). 

Obr. 5: Příklad formuláře pro úpravy programu při využití na dálku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info